Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá

Hạng mục: Vậtt tư thiết bị lập dự án đầu tư Dự án đầu tư thay thế thang máy lò hơi số 2 và số 4 của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Số VB: 857/NĐCP-KHĐTVT ngày 19/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây