Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Tư vấn áp dụng 5S và đánh giá thực hành tốt 5S của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số VB: 1348/TB-NĐSĐ ngày 08/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây