Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số hiệu VB: 722/TB-NĐSĐ ngày 27/02/2024

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *