Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Đơn hàng: Mua sắm hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích than, dầu, nước, hóa chất, tro xỉ năm 2024.

Số thông báo: 1332/TB-NĐSĐ ngày 06/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây