Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp hóa chất, công cụ, dụng cụ thí nghiệm

Số VB: 1224/NĐĐT-KHVT ngày 06/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây