Công ty nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Mời báo giá vật tư

Hạng mục: thiết bị và dịch vụ kỹ thuật dự án đầu tư thay thế thang máy lò hơi số 2 và số 4

Số VB: 1025/NĐCP-KHĐTVT ngày 09/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây