Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, kiểm định cân băng tải B5 và cân ô tô 50 tấn

Số VB: 1044/TB-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm dưới đây:

1044 Thông báo mời chào hàng

Yêu cầu báo giá