Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2024

Số VB: 1050/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây