Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV.

Tải file đính kèm tại đây: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023