Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Báo giá cung cấp dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tro xỉ

Số VB: 1049/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây