Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Báo cáo cung cấp vật tư, dịch vụ sửa chữa hệ thống giám sát phát thải 02 tổ máy

Số VB: 1048/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây