Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá 

Đơn hàng:  Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vận hành Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.

Số VB: 1227/NĐĐT-KHVT ngày 06/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây