Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị – Số hiệu đơn hàng: 01-2404/2024

Số VB: 1229/NĐĐT-KHVT ngày 06/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây