Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà thiết bị vận tải, máy khai thác mỏ than Nông Sơn

Số VB: 1319/QĐ-V.NSCP ngày 03/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây