Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Hạng mục: Thẩm định giá xác định giá trị thanh lý các phế liệu là sắt thép, băng tải cao su, lốp xe ô tô các loại từ sau quá trình sửa chữa.

Số VB: 1241/NĐĐT-KHVT ngày 07/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây