Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo gia hạn báo giá

Hạng mục: Cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro cho Công ty nhiệt điện Đông Triều.

Số VB: 1079/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây