Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thông báo đính chính

Nội dung: Thông báo đính chính “Số hiệu thư mời” và và gia hạn thời gian nhận và mở bản chào giá cho Thư mời 257/NĐCP-KHĐTVT

Số CV: 274/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây