Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Lập BCKTKT hạng mục Sửa chữa Nhà vận hành NHiên liệu và Nhà phân xưởng Sửa chữa.

Số hiệu VB: 521/QĐ-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *