Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Hạng mục: Lập BCKTKT hạng mục Sửa chữa Cổng chính, nhà xe ngoài cổng Nhà máy; Sửa chữa tường kè, hàng rào thép gai Hồ điều tiết; Sửa chữa đường lên Bãi thải xỉ.

Số hiệu VB: 520/QĐ-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *