Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

 

-Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sửa chữa

– Thư mời chào giá số : 305/NĐCP-KHĐTVT

– Số hiệu đơn hàng: 46/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây