Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2016

Ngày 30/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC đã được kiểm toán năm 2016, theo đó Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *