Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2017

Ngày 30/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2017, theo đó Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *