Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực – TKV

Tổng công ty Điện lực – TKV trân trọng công bố kèm theo:

Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực – TKV.

(Các tài liệu họp ĐHĐCĐ kèm theo được lưu tại địa chỉ: https://bit.ly/3IO5ASq)

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm

10. Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2023

11. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ TN 2023

12. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ TN 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *