Thông báo kết quả LCNCC thi công khối lượng Khoan thăm dò

  Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thi công khối lượng Khoan thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Nông Sơn năm 2022 với các nội dung như sau:

         Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV.

         Địa chỉ: xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

         Điện thoại: 02353.656.900 – Fax: 02353.656.901

         Thông tin kết quả lựa chọn nhà cung cấp với nội dung chính như sau:

  1. Tên phương án: Khoan khảo sát xác định nhiệt độ tại bãi thải mỏ than Nông Sơn năm 2022.
  2. Tên gói cung cấp: Khoan khảo sát xác định nhiệt độ tại bãi thải mỏ than Nông Sơn năm 2022.
  3. Giá Dự toán thi công: 229.395.446 đồng.
  4. Giá lựa chọn ký hợp đồng thi công: 229.395.446 đồng.
  5. Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin.
  6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
  8. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp số 1849/QĐ-V.NSCP ngày 02/11/2022 của Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV.
  9. Khối lượng thi công: 40mk/ 01 LK và các công tác khác theo phương án./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *