Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) được đăng tải tại địa chỉ Internet như sau:

https://bit.ly/3qSEXW8

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *