Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Tên dự án: Dự án đầu tư hệ thống thiết bị đo lưu lượng gió lò hơi số 1, số 2 – NMNĐ Sơn Động.

Số VB: 1192/TM-NĐSĐ

Tải tài liệu đính kèm Tại đây