Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Mua sắm vật tư cáp điện phục vụ sửa chữa máy đánh đống kho than và các bộ thổi bụi

Số VB: 1025/TM-NĐSĐ ngày 28/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây