Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV: Sửa chữa bậc thềm, quầy lễ tân, phòng trực lái xe

Số VB:  1234/TB-NĐSĐ ngày 22/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây