Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Bộ vật tư bảo dưỡng bơm

Số VB: 1141/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây