Công khai kết quả SXKD và đầu tư vốn năm 2016.

Tổng công ty Điện lực – TKV công khai kết quả hoạt động SXKD và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *