CBTT: Nghị quyết của HĐQT về dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

    Ngày 07/8/2023 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 40/NQ-ĐLTKV về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2023 (thứ Hai).
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2023 (thứ Ba).
  • Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nội dung họp:

–         Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty;

–         Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

         Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm

02. Nghị quyết, Biên bản 40- 07.08.2023

1539. Tb gửi VSD. Chốt danh sách cổ đông. ĐHĐCĐ BT 2023. 070823

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *