CBTT- Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Ngày 24/7/2018 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã nhận được Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 30/2018/ĐLTKV-PKF Việt Nam về việc Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP ký với Công ty TNHH PKF Việt Nam tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *