Bổ sung ngành nghề kinh doanh than

Thực hiện nghị quyết DHĐCĐ thường niên nám 2018, Tông công ty Điện lưc – TKV đã đăng ký và đươc châp thuận bỏ sung ngành nghề kinh doanh than.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *