CBTT: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Ngày 06/6/2023 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số 30/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 1019/QĐ-ĐLTKV về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

Tải tài liệu đính kèm

02. 1019 Qđ Bổ nhiệm NPTQT Đ.Đ. Toàn. 060623

04. Sơ yếu lý lịch Đ.Đ.Toàn. 060623

05. Bản Cung cấp thông tin (BẢN CÔNG BỐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *