Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 của Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP từ 15/01/2016 đến 30/6/2016 (trước soát xét của Công ty tư vấn kiểm toán).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *