Chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.

Ngày 07/7/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 4407/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016, theo đó Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP phải công bố BCTC quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *