Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Vai trò trách nhiệm của Đảng viên khi tham gia mạng xã hội

Họ và tên: Vũ Thị Thúy Sơn Hà

Sinh ngày: 17/01/1980

Đơn vị công tác: Chi bộ Phân xưởng Vận hành

Chức vụ: Chi ủy viên

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *