Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tác giả: Phạm Xuân Thủ

 Đơn vị: Chi bộ Khối Kỹ thuật, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *