Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Đảng ủy Tổng Công ty Điện Lực –TKV chú trọng công tác xây dựng Đảng

Họ và tên: Nguyễn Văn Tá

Sinh ngày: 01/01/1979

Đơn vị công tác: Chi bộ Phân xưởng Vận hành

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *