Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Người dự thi: Nguyễn Thị Nga

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên chi bộ Nghiệp vụ; nhân viên phòng Kế hoạch-Đầu tư -Vật tư; Ủy viên Ban nữ công Công đoàn Công ty.

Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch-Đầu tư -Vật tư, Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *