Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Nội dung: tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Người dự thi: Phí Thị Anh Quỳnh

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó bí thư chi bộ Nghiệp vụ; nhân viên phòng TC-HC; Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công Công đoàn Công ty.

Đơn vị công tác: Phòng TC-HC, Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *