Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Người dự thi: Nguyễn Phong Nam

Đơn vị công tác: Phân xưởng Vận hành, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *