Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

Người dự thi: Đỗ Trọng Phương

Đơn vị công tác: Phân xưởng Vận hành, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *