BCTC Bán niên năm 2023

BCTC Bán niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC trước và sau kiểm toán.

Tải tài liệu đính kèm

1634 Giải trình số liệu BCTC 6 tháng

BCTC Công ty Mẹ bán niên đã kiểm toán

BCTC Hợp nhất bán niên đã kiểm toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *