Phê duyệt kết quả LCNT và ký kết hợp đồng

  Ngày 26/12/2023 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã có Nghị quyết số 68/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 2589/QĐ-ĐLTKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) Gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II; tổ chức ký kết hợp đồng với thông tin chính như sau:

  •     Tên nhà thầu trúng thầu: The Consortium of Construction Corporation No.1-JSC and DR.AZ Group Co., Ltd. (viết tắt là “CC1-DR Consortium”).
  •     Thời gian ký kết hợp đồng: 09 giờ 00 ngày 28/12/2023, dự kiến tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực – TKV.

Tải tài liệu đính kèm

2589 QĐ PDKQLCNT NQ,

BB họp HĐQT số 68. 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *