Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023

Ngày 07/4/2023 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số 16/NQ-ĐLTKV về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực – TKV đến chậm nhất là ngày 30/6/2023 (thứ Sáu).

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *