Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV: Thư mời khỏa sát giá

Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV: Thư mời khỏa sát giá Huấn luyện an toàn điện và huấn luyện an toàn nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6.

Số hiệu VB: 701/TM-NĐSĐ ngày 06/02/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *