Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn nộp chào giá đơn hàng 39

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn nộp chào giá đơn hàng 39: Cung cấp vật tư hàng hóa cho trạm bơm Nà Cáy và hóa chất cho trạm quan trắc phục vụ sản xuất Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số hiệu CV: 369/NĐĐT-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *