Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá mua sắm trong ngành đơn hàng số 07

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá mua sắm trong ngành đơn hàng số 07: Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số hiệu CV 267/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *