CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 04/7/2023 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số HĐKT/BDO/2023.154 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *